Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Beauty Treatment, Brasemstraat 20, 9408 GB te Assen

Doeleinden van gebruik:

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Beauty Treatment in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Beauty Treatment gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Het uitvoeren van behandelingen en daarbij behorende historie
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Beauty Treatment en haar relaties.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het contactformulier. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om ervoor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Gegevensbeveiliging

Beauty Treatment maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruikgemaakt van cookies.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Beauty Treatment is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Beauty Treatment vallen.

Inzage

U mag Beauty Treatment vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Beauty Treatment verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.